Anasayfa   |   E-Posta   |   English
gıda ürünleri : alginat
Bilgi
Uygulama
Sunum
Belgeler

Ürün ve Hammadde Özellikleri

Alginat, kahverengi deniz yosunu türlerinde bulunan yapısal bir polisakkarittir. Alginatın polisakkarit yapısı, elde edildiği deniz yosunu kaynağından ve aynı zamanda yetişme şartlarından etkilenmektedir. Blok yapının son ürünün jel kalitesi üzerinde etkisi oldukça önemlidir. Kahverengi deniz yosunlarının Durvillea ve Ascophyllum türleri yüksek oranda mannuronik asit içermekte ve elde edilen alginat yumuşak yapıda bir jel oluşturmaktadır. Laminaria hyperborea türünden elde edilen alginatlar, yüksek oranda guluronik asit içermesi nedeniyle, sert yapıda jel oluşturur.

Alginat üretiminde kullanılan deniz yosunu türleri genellikle ılıman ya da soğuk sularda üremektedir. Kahverengi deniz yosunlarının üretildiği önemli bölgeler; Çin, San Diego, Şili, İskoçya, Danimarka ve Norveç'tir.

Bright Moon firması, sodyum alginat üretiminde Çin'in en büyük ve en köklü firmasıdır. Bright Moon firmasının alginat üretimi için kullandığı öncelikli deniz yosunu türleri; Laminaria Japonica ve Lessonia Nigrescens'tir. Bu türlerden ilki ve en önemli olanının tarımı, Çin'in Shandong Yarımadası sahillerinde yaygın olarak yapılmakta olup, diğeri ise Şili sahillerinden elde edilir. Bu iki alginat türü dışında müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak, Lessonia flavacans ve Ascophyllum nodosum deniz yosunu türlerini kullanarak farklı yapı ve özelliklerde alginatlar da üretilebilinmektedir.

Strüktür ve Moleküler Yapısı

Alginat,  100-3000 arasında değişen yapıtaşlarının esnek bir bağ ile birbirine bağlandığı polisakkarit yapıdadır. Doğal olarak oluşan bu polimer yapılar, biopolimer olarak adlandırılmaktadır.

Alginat, b-D-Mannuronik asit ve a-L-Guluronik asit birimlerinden oluşan lineer ko-biopolimer bir yapıya sahiptir. Deniz yosunu türüne ve yosunun hangi bölümünden elde edildiğine bağlı olarak alginattaki mannuronik ve guluronik asit oranları değişiklik gösterebilirler. Buna ek olarak, alginat bünyesindeki blok yapı da değişim gösterebilir. Poli-guluronik asit blokları kalsiyum iyonları ile, poli-mannuronik asit bloklarına oranla daha etkin bağlar oluştururlar. Guluronik asit içeriği yüksek olan deniz yosunu türlerinden elde edilen alginatlarda, kalsiyum iyonlarıyla güçlü bir bağ oluşumu gözlendiği için, bu durum güçlü bir jel oluşumunu sağlar.  

Alginatların üretiminde üronik asit, mannuronat (M) ve guluronat (G) tuzu formuna dönüşmektedir. G- ve M- birimleri birbirlerine üç farklı blok yapı ile bağlanırlar: GG.., MM.., ve MG... Bu blokların oranı, dağılımı ve uzunluğu alginat moleküllerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlemektedir.

 

GULURONİK ASİT BLOK
MANNURONİK ASİT BLOK

Alginat Üretimi ve Kalite Kontrolü

Alginat üretiminde iki önemli proses bulunmaktadır. Prosesler, benzer ekstraksiyon uygulamalarıyla başlar. Ancak, alginatların çökeltilmesinde kullanılan metotlarda farklılıklar meydana gelmektedir.

Uygulanan prosesler, alkali veya asit çökeltme tekniği olarak bilinmektedir. Çin üretim prosesinde, alkali çökeltme yöntemi yaygın olarak kullanılır. Nötralizasyon işleminde ise,  katı ve sıvı faz olmak üzere iki teknoloji vardır. Bright Moon firması, genel endüstriyel kullanımlar için ürettiği alginatlarda katı faz, gıda sanayi için ürettiği alginatlarda sıvı faz teknolojisini kullanmaktadır. Farklılık; katı faz yönteminde, nötrleştirme işleminde etanol ve sodyum hidroksit yerine sodyum karbonat kullanılmasıdır.   Aşağıdaki diyagram, sıvı faz yöntemidir:


WENDA Ticari Markası ile yapılan üretim sürecinde, kalite kontrol noktalarında ve nihai üründe gerçekleştirilen kontrollerle üretiminin yapılmış olduğu sodyum alginatın, FCC, GB1976-80 ve diğer uluslararası gıda katkı maddeleri standartlarına uygunluğunu sağlanmaktadır. Üretim tesislerinde GMP/HACCP/ISO standartlarının gerektirdiği şartlar uygulanmaktadır. ISO 9001:2000, ISO 22000 (HACCP) ve KOSHER kalite belgelerine sahip ve standartların gerekliliklerinin bilincinde üretim yapan bir firmadır.

.

Copyright by: Biokim Kimya Ltd. Sti.
Produced by: Orion Medya